Hvad kan vi?

Hos EkbergNielsen er vi specialister i byggestyring! Når der skal bygges om, bygges til eller bygges helt nyt, kan vi varetage den komplette byggeproces – det gælder såvel ved ombygning af kontorer/forretninger, hvor tidsfaktoren er væsentlig som projektledelsen boligejendomme, institutioner m.v. skal ombygges, renoveres eller suppleres med en tilbygning.

Vesterbrogade ref

Hvordan gør vi?

I EkbergNielsen har vi den tilgang, at alle byggeriets parter skal involveres. I den indledende proces har vi stor fokus på afstemning af forventninger, ønsker og behov samt de nødvendige hensyn i nærområdet i byggeperioden, så dette fungerer i byggeperioden. Dette og meget andet afdækker vi i opstartsmøder med alle involverede parter og sikrer forventningsafstemning af såvel byggeproces som resultatet af byggeprojektet.

I byggeprocessen er det vores mål at bygge bro mellem håndværkere og byggeledelse. Som projektstyringsværktøj har vi opbygget et koncept baseret på PRINCE2-principper og PDCA-modellen (plan-do-check-act). Med denne strukturerede fremgangsmåde skabes løbende forbedringer, og vi kan følge udvikling og fremdrift og sikre, at projektet gennemføres effektivt og med et optimalt resultat.

Vores projektstyringsværktøj sikrer også, at vi drager læring af de projekter, som vi udfører og kan holde fokus på vores forretning og vores koncept.