Bestyrelsen

Hvem er vi?

EkbergNielsen A/S er et moderne entreprenørfirma, der udfører hoved- og storentrepriser med LEAN-tankegangen solidt forankret i alt hvad vi foretager os. Virksomheden er etableret i 2015 af de to ejere Gert Ekberg Jensen og Carsten Ammitzbøll Nielsen.

Gert er uddannet bygningskonstruktør og har i en årrække arbejdet som bygge- og projektleder i Enemærke og Petersen a/s og har stor erfaring med byggestyring og integrering af LEAN i byggeprojekter. Carsten er uddannet tømrer og har været selvstændig tømrermester i 10 år og har derved stor viden og erfaring inden for tømrerfaget, tilbudsgivning og styring af byggesager.

Med denne kombination af kompetencer har vi forudsætninger for at udføre alt fra mindre renoveringer og ombygninger til større hovedentrepriser med fokus på optimering af projekt, tidsplan og økonomi.

Ansvarlighed og nærhed er vores grundværdier og med udgangspunkt i LEAN-tankegangen og egne erfaringer udvikler vi kontinuerligt på at skabe den mest optimale byggeproces og opfyldelse af vores mål om at være blandt de mest produktive entreprenører i Danmark.

Som specialister i byggestyring lægger vi vægt på at etablere faste og tillidsbaserede samarbejder med underentreprenører, som lever op til vores værdier og kvalitetskrav, så vi kan levere det bedste resultat til kunden. Vores store kendskab til byggebranchen og LEAN-erfaring gør, at EkbergNielsen er en konkurrencedygtig og innovativ samarbejdspartner.